THE GIFT KAPRUKA IN SRI LANKA | EASY SELECTION | EASY PAYMENT METHODS | FAST & FREE DELIVERY ISLAND WIDE
Code : XTLJEW2834 | Availability: In Stock
Category : The Lover >> SubCategory : Jewellery

22K Gold Pendant. Weight: 3.0000

Rs.31,800.00
Add More, Save More ..!
Sold : 62 | In Stock : 2998

Product

අප සියලුම ආභරණ කැරට් 22 සුපිරිසිදු රත්‍රං වලින් නිම කරන ලද ඒවා වෙන අතර වගකීමක් සහිතව ලබා දේ..

 

මෙහි සදහන් කර ඇති මිල ඔබ මිලදී ගන්නා දින හා සසදා එම දිනට පවතින රත්‍රං මිලට අඩු වැඩි විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට ප්‍රවාහනය

 

DP 2217 22K Gold Pendant